Exorcismus


Exorcismus

Exorcismus, který provádím je za pomocí samotného Boha a duchovní magie. Konám ho vymítáním nebo vyháněním ďábla, satana, zlé síly, nečisté síly, zlé duchy, poltergeist, temnotu v různých formách, které může vzejít i z prokletí, uřknutí, uhranutí i rituálu, který byl špatně proveden, atd. a to v jakékoli podobě zla, ovládající zvířata, lidi. Věk, postavení, atd. nerozhoduje, mohou to být i zátěže z minulých životů, vázané k současnému životu. Někdy se to děje z vlastního přičinění, nebo za přičinění druhé osoby v tomto současném životě. Může být způsobeno i bez přičinění kohokoli, to když se nabourá ve velkém množství energie př. drogy, alkohol, cestování v astrálu atd., nebo je oslabena energie nezpůsobená přímo vámi př. nemoc, duševní velké napětí, psychické nezvladatelné problémy, atd., nebo někdo když se s nižší energií narodí a pak tělo i duše se nedokážou bránit – pří. děti, zvířata atd..

Očista od prokletí, uřknutí, kletby atd. – je to vyřknuté a konané záměrně zlo, nebo konané záměrně zlo v rituálech, někdy může být konáno se záměrem dobra, ale provedení může být od temnot (př. Získání partnera, který je zadaný a ještě horší když má děti. Dobro je, že chci muže, kterého miluji, ale zlo, že chci odtrhnout muže od rodiny s dětmi a jsem příčina toho, že muž chce od své rodiny s dětmi odejít, kuli mě a nemá ten vztah dořešený.)

Vysvěcení magií konám očištění, vysvobozuji, vyvazuji, odvádím, odstraňuji od negativních energií, od astrálních entit, od nočních útoků, od duší zemřelých lidí, od prokletí, od kletby rodinné i osobní, od démonů, od zla, od očarování, od negativního čarování, od uřknutí, od uhranutí atd.. i k jiným ochranným aktivitám včetně věcí a to posvátnými úkony.

Žehnání magií provádím obřadem s prosbou, modlitbou, který pomáhá ve všech oblastech života (pro prosperitu osobní i firemní, vyřešení exekuce, získání práce, peníze, vystudovat, dobře prodat nemovitost, zdraví – před operací, v nemoci, odchodu těla, odvedení duše ke světlu, ochranu, zpečetění, úrodu, lásku, člověka, zvířete, věcí, osvícení, prozření, probuzení, atd.. Provádím většinou po vysvěcení magií, ale může být konáno ŽEHNÁNÍ MAGIÍ samostatně. Žehnání – vytvoří barieru proti novému vstupu zla a zároveň přivádí dobro a dobrou energii. Je to i ochrana proti zlu v jakékoli podobě.

Atributy jsou podobné, ale rozdíly mají, a to i v provedení. • EXORCISMUS

  •  30 minut    8.000,- Kč
    60 minut  12.000,- Kč
   120 minut 16.000,- Kč

 • Cena se může změnit dle náročnosti, ale klient bude na zvýšení upozorněn.

 • Na exorcismus je třeba se předem objednat emailem agakartarka@seznam.cz, nebo telefonicky 721 570 333 (na SMS nereaguji).

  Po přijetí Vaší objednávky, se Vám v co nejkratší době ozveme, abychom dohodli termín nebo ho potvrdili. Pak teprve zaplatíte zálohu, nebo celou platbu na účet 107‑9720800277/0100 do VS uvádějte datum služby, nebo číslo, které vám bude přiděleno, pro identifikaci. Doplatek na místě.