Horoskopy


Přijměte v tomto roce výzvy a bez ublížení začněte konat.

 

Předpovědi jsou dvojího druhu. Jedny nemůžete změnit. Druhé nejsou od toho, aby se striktně staly, ale aby upozornily, pomohly, připravily, otevřely, ale k tomu je potřeba konání.

 

Rok 2020 bude pokračovatel loňského roku a to v mentálních schopností, obratů, kreativity, poznání, tajemství, oběti, uvíznutí. Nadále se bude podporovat logické, analytické uvažování, ale i abstraktní, kulturní, duchovní záležitosti. Rozdíly tu jsou, čím více se mluví o hodnotách, tím méně se konají, dějí. Bude více závislostí, jak pracovních, tak duchovních, bude více sebevražd, nepokojů, násilí, více pohrom, více nemocí jak fyzických, tak duševních - psychických, lidé budou více v samotě, uvězněni v sobě. Ztráta úcty k lidským přirozeným vazbám i k přírodě. Vzniknou nové mezinárodní smlouvy, zaniknou staré včetně i těch dobrých a to bude mít dopad na některé události, které ovlivní chod mormálního života. Celý svět bude v karanténě a biologická nemoc nejvíce postihne nás lidi. Omezí se cetování a budou se uzavírat hranice měst i států. Bude propad na finančním trhu. Tlak emingrantů se bude zvyšovat. Bude vytvářena iluze, lež, aby se zakryla pravda. Bezstarostnost skončila a začíná 2020, rok dřiny, práce, pomalé zkázy, jak jednotlivě, tak globálně.

 

Beznaděj bude mít v tomto roce více prostoru, ale může se stát zázrak, když odpovědnost bude vůči vyššímu a to Bohu Hospodinovi z lásky, nikoli vypočítavosti, zištnosti. Na odpuštění, očištění, pokoru, usmíření, lásku, poděkování, víru, důvěru, modlitbu je každý rok dobrý.

 

Nevyčítejte životu, co vám nedal, ale začněte oceňovat, co vám dal a co vám dává.

 

2020 je to rok v číselné hodnotě 20+20, nebo 2+2= v cyklu 4, nebo 40 což symbolizuje 2x tak tvrdou práci, dřinu, jak v duchovní, tak v materiální oblasti. Tento rok přináší ztráty, spekulace, zklamání, smutek, násilí, ale i nápravu, učení, odolnost, houževnatost, dynamičnost. Může být úspěšný i neúspěšný bude záležet, kam se vydáte, buď budete růst, nebo půjdete dolů, nebo začnete stagnovat, nebo objevíte, nastoupíte svou novou cestu, nebo se probudíte, nebo prohlédnete, nebo se budete, musíte vrátit, ale za cenu oběti, velkého nasazení a úsilí. Dvě nuly znamenají cyklení se, nebo obíhání. Je to rok dvojnásobné práce, konání.

 

Konečná 4 nás vybízí k činnosti ve všech oblastech života, v té životní fázi ve které se nacházíme. Je to cesta k ukončení starých věcí a možný začátek, ale za předpokladu většího úsilí, které bude po zásluze odměněno, ale za předpokladu nezištnosti.

 

4 znázorňuje planetu Mars ,, putující hvězda“, je pojmenována po římském bohu Mars, který byl nejen bohem války, násilí, ale také patronem vojáků. Mars ve zvěrokruhu patří do znamení Berana a je mu přisuzován živel ohně, který je nositelem světla, tepla, akce, energie, vášně, aktivity, tvůrčí činnost ale i zkázy, ničení, ztrát, pálící, hrůzy, temnotu.


znak symbolizuje kolečko se šípem, které se používá v biologii pro označení mužského pohlaví. Znázorňuje také štít a kopí (obrana x boj, ochrana x bolest). Je to symbol ohně, krve, ničení, válek, zániku, ale i odvahy, síly, sebejistoty, odhodlání. K Marsu se váže mužská energie s živlem ohnivím. Sopky - oheň se probouzejí k životu a i další přírodní živly nám postupně budou dávat najevo, že mi lidé nejsme páni zde na Zemi a že mužská síla a odvaha nestačí.

 

4. DIMENZE – BLÍZKOST - ORGANIZMUS – SOUNÁLEŽITOST – VYROVNÁNÍ Všichni jsou voláni k probuzení, poznání, ale málokteří volání slyší. Když slyší, není vždy jisté, zda budou vybráni. Když budou vybráni a správně nekonají, zneužijí, nesou si sami za to zodpovědnost, karma a osud, .

 

4. označuje roční období jaro, léto, podzim, zimu, které jsou důležitý pro náš životní cyklus, ale také značí čtyři pozemské živly oheň, vzduch, vodu, zemi, jenž budou v tomto roce velmi zasahovat, ovlivňovat a měnit naše životy a to negativním způsobem (sopky, laviny, hurikány, záplavy, zemětřesení, požáry, polomy, neúroda, atd.).

 

4 sudé číslo.

 

4 „Domy“ se týká domova a rodiny.
4 v kabale nese jméno sefiry Chesed (Milost, milosrdenství) nebo Gedulla (Velikost, Vznešenost). Je to první sféra pod Propastí a druhá sefira na pravém pilíři.

 

Čtvrté písmeno v hebrejštině je Dalet, význam tohoto slova jsou dveře. Máte v roce 2020 otevřené dveře. V židovské náboženské literatuře se Dalet někdy používá jako značka pro boží jméno. 4 v tarotových kartách má označení – Císař, Vládce, Panovník. Pod šaty je ukryto vždy brnění (ochrana jak duchovní, tak světská), je to karta činů, sexuality, odhodlání, chránit, reprezentovat, vytvořit, bojovat na všech úrovních, rozšiřovat, odvahy, zneužití, lži, podvodů, seberealizace, pevnosti, moci, seberealizace, zodpovědnosti, pořádku, uskutečnění tajných přání, chladnosti, disciplíny, stability, která musí mít však pevný základ, jinak se vše bortí, také se vyznačuje individualitu (indi-vidu- alitu, nebo také ind–i–vid–u-a–litu), přeložila bych buď in v pokoře, viď- hleď, prohlédni, lituj. Sami se zamyslete nad tímto slovem.

 

Jestliže se Císař, Vládce, Panovník, Král nekultivuje, snadno se může stát, že z moudrého se stane nebezpečný, z ochranitelského tyran, z milujícího trýznitel, ze síly slabost…

 

Dvakrát 2 a dvakrát 20 z kterých je složen rok 2020 a jsou podřízena číslu 4.

 

2 symbolizuje sílu, intuici, vztahy, laskavost, takt, porozumění, ale i nestabilitu, zcitlivělost, podřízenost, pasivitu. Dvojka vyzívá k urovnání vztahů, řešit spory, aby nedošlo k bolesti.

 

2 v tarotových kartách je zástupce Kněžka, Velekněžka, která skrývá tajemství, které může být odhaleno za cenu upřímnosti. Toto číslo sebou nese dualitu mužská část x ženská část, dobrá část x zlá část.

 

20 v tarotu je to Soud, Archanděl Gabriel vyzívá, aby když přijde poslední soud, jsme byli připraveni. Je potřeba se ohlédnout zpět a poučit se z konání jak dobrého, tak špatného.

 

Pod vlivem čísla 2 v roce se bude dít bojovnost, schopnost, zvrácenost, hledání pravé lásky a duchovní cesty přes bolest, osamocenost. Více žen bude těhotných, ale porody nebudou snadné a to i otěhotnění. Více partnerských párů bude hledat vedlejší poměr a rodina bude ztrácet stabilitu i její funkčnost bude narušena. Zavládne větší krutost, bezohlednost k násilí k druhým lidem. Vše se bude odvíjet pod rouškou ILUZE. Počet nemocných jak fyzicky tak psychicky se bude zvyšovat. Stoupne počet lidí závislých na nějaké věci, včetně drog. Lidé budou hledat více útěchy ve sportu, cestování, práci.

 

2 a 4 na negativní úrovni symbolizují útěky, strachy, podvody, umírání, fobie, hrubosti, zrady, katastrofy, ztracenost, prostituce, drogy, závislosti, zlo, temné síly, špatnou morálku, chtíč, ovládání a využití druhých, boje pro požitek, slepotu mysli, jenž vede do tmy a ke zlu, těžkosti, neštěstí, intriky, zaslepenost, pohromy ekologické, války, migrace lidí, násilí. Ti co byli probuzeni, se postupně budou ukládat opět ke spánku, nebo budou zasaženi šípy temnoty a to může vést do nemoci.

 

2 a 4 na pozitivní úrovni nabízejí energii, pokoru, hlubokou meditaci, modlitby, souznění, plození, probuzení, radost ze života, pozvednutí ega pro dobro, odevzdání se z celého srdce vyšší vůli, duševní síla i materiální, odpoutanosti, oběť + láska + odevzdání, dary, mysticismus. Nejdříve je poznání pak učení, pak používání, abyste správně jednali v souladu s vesmírnými zákony Boha – Hospodina (jakékoli víry v lásce). Postavit se problémům, neutíkat, ale řešit a to sílou čistoty.

 

Chraňte se jednoduchých soudů a snažte se porozumět. Nezapomínejte tím i na zákon příčiny a následku (karma). Zahloubejte se do sebe samých a poznejte co je pro vás nejdůležitější.

 

Můžete dosáhnout velkého úspěchu ale i krachu. Využijte své síly k vyjádření se, k dobrému konání, k duchovnímu rozvoji, sebeúctě, pokoře, odpuštění sobě i druhým, ujasnění si co doopravdy chcete, protože zlo v tomto roce bude dvojnásobně útočit, proto vydávejte to nejlepší co ve vás je i třeba v maličkostech, celá naše Planeta Země po tom volá, po očistě a nadechnutí se. To co přijímáme i to pak vydáváme a naopak, proto pozor na myšlenky, které se zhmotňují ve slova, ty, pak ve skutky, činy. Mějte mysl a konání pozitivní i na pozoru, temná síla bude útočit v různé podobě, a to i v úmrtnosti, nemocech, ztrát.

 

Budou se otevírat jiné dimenze, více lidí bude hledat duchovní oblast, více lidí bude mít schopnost se napojovat na astrálno, pomáhat druhým, ale pozor na dualitu i duchovní rádci budou více náchylní podléhat temnotě, zlu.

 

Pod vedením čísla 2 a 20 v tarotových kartách Kněžka, Velekněžka, Soud, může být oslabována činnost, vliv tarotu Císař, Vládce, Panovník a planety Mars.

 

2020 máte šanci na změnu ve všech oblastech vašeho života. MODLETE SE v pokoře, v lásce, v odpuštění, v úctě, v čistotě těla i duše, tak i konejte, pak se vám dostane od čísla 2,20, 4, 40 to nejlepší co mohou dát a Bohem Hospodinem se vám dostane čtyřnásobek požehnání.

 

Snad to pochopí i naši Vladaři, protože tyto čísla budou působit pozitivně i negativně. Je to další důležité období pro komunikaci ve vyjednávání.

 

U nás doma, v našem království se bude stupňovat z roku 2019 represe, destrukce, nespokojenost, korupce, nedůvěřivost, nedůtklivost, vůči vladaři a jeho zmocněncům, ministrům, politickým stranám. Tam, kde je vládce svrchovaným pánem a nevidí podané, jejich potřeby a vyzdvihuje své zájmy a upřednostňuje jednotlivce nad celkem, bývá zatracován, svrhnut, smrt. Politika je, bude plná zákulisních her, nečestnosti, zákeřností a obyčejní lidi, podaní, budou muset přijímat jejich špatná rozhodnutím, která ovlivní životy všech, protože tím bude stoupat více agresivita, nepokoje, obrana. Přijde nový panovník.

 

V tomto roce dojde ke změnám v mezilidských vztazích, budou horší a to i na úrovni států, jak duchovních, tak světských.

 

Státy se budou přetahovat o sílu, energii, nadvládu. Diplomacie bude pod rouškou iluze, pomyslného míru. Dohody, sliby budou překračovat hranice tolerantnosti a nebudou mít žádnou váhu. Vládnout bude moc a peníze. Boj o moc a o mamon bude urputnější, krutější. Zlo se bude dále šířit větším tempem, ale pořád jsme vyzýváni na změnu a to v odpuštění, spravedlnosti, lásce, usmiřování, respektování, slušnosti, úctě k druhému a to i mezi národy.

 

Bude více bolesti, nemocí, ztrát, boje včetně žití, větší úmrtnost, přírodní katastrofy po celém světě. Hodně firem ztratí své zázemí a bude padat do dluhů, exekucí, insolvencí. Korupce se více rozroste ve všech odvětví. Lidi budou ztrácet své životní jistot a tím bude i ztráta pracovních příležitostí, bude přibývat více sebevražd, utíkání od reálného života, hodně se bude hledat v uvozovkách duchovní směr pro ovládání, moci, nadřazenosti nad druhými pro své vlastní ego.

 

Bude to postihovat všechny dle svého kříže, zásluh, konání, jednání. Odplata může být i v podobě utrpení našich Nejbližších, na nichž lpíme, máme je rádi, jsme citově vázáni, MILUJEME, ale je to spravedlnost Boha, Vyšší energie, zákon karmy, atd..

 

Hranice budou stále narušovány. Zvýší se násilnosti. Bude větší tlak migrace a více chudoby. Propasti budou se zvětšovat mezi chudými a bohatými. Bude finanční nestabilita. Podnební pásma se posunou, což se už děje, ale bude to znatelnější. Na některých územích začne být nedostatek vody, kde dosud problém tohoto druhu neměli a jinde budou ničivé záplavy. Oheň se bude probouzet a ničit. Příroda se bude proti lidem bouřit. Lidé budou mít hlad, nejistoty, budou ztrácet své domovy.

 

Svět balancuje, ale největší katastrofa jsme my lidé a to naše duše s tělem. Ztrácíme lásku, víru, mravnost, důvěru, ohleduplnost, úctu, pokoru, důstojnost. Planeta Země i čísla 2, 20, 4, 40 nás vyzývají k hluboké změně v pilné poctivé činnosti a dávají nám šance, abychom se už vydali na tu správnou cestu, protože žádné represe, zákony, peníze, politické a vojenské opatření, dohody, smlouvy nás nezachrání, neochrání.

 

Jste tu všichni pro lásku v lásce Boží, tak se pozastavte nad svým konáním. Přispějte ke změnám, tak aby byli dobré pro všechny, ne jen pro jednotlivé skupiny, či jednotlivce, ale pro všechny na této planetě a to skrze respekt ke všemu živému. Zabraňte, ať nedojde k většímu světovému rozkolu, válkám, ekologickým pohromám, zlu, atd. co ničí celý svět naší planety Země. Je to naše jedinečná planeta Země.

 

2020 je výzva pro všechny, ať jsme jakéhokoli vyznání, ať jsme jakékoli pleti, ať máme jakékoli sociální postavení, ať žijeme v jakémkoli státu. Propojte se v čisté lásce v modlitbě s pochopením, odpuštěním, pokorou a tím braňte všemu zlu v jeho konání.

 

Nahlédněte na svou minulost, zde na Zemi, aby i přítomnost byla Vám ponaučením, pro lepší budoucnost.

 

Přeji, ať tento rok 2020 uděláte změny, tím správným směrem a přinese vám to nejlepší z čísel 2, 20, 4, 40 a jste stále v milosti, lásce Boží.

 

S úctou, pokorou Aga

 

Nyní o každém jednotlivém znamení obecně v roce 2020. Jsou v nich pozitivní, ale i negativní prognózy.Chcete-li vědět konkrétnější informace, zavolejte, nebo se objednejte 721 570 333.

 

Rok 2020.

Vodnář 21.1. - 20.2.
Ryby 21.2. - 20.3.
Beran 21.3. - 20.4.
Býk 21.4. - 21.5.
Blíženci 22.5. - 21.6.
Rak 22.6. - 22.7.
Lev 23.7. - 22.8.
Panna 23.8. - 22.9.
Váhy 23.9. - 23.10.
Štír 24.10. - 22.11.
Střelec 23.11. - 21.12.
Kozoroh 22.12. - 20.1.